Energideklaration

Nya byggnader
Alla nya byggnader ska ha en energideklaration. Det är alltid byggherren som ansvarar för att nya byggnader energideklareras. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att den nya byggnaden verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för.

Byggnad som säljs
När en byggnad säljs ska det finnas en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad säljs, till exempel en lägenhet i en bostadsaktiebolag. Kravet gäller oavsett om det är en bostad eller lokal som säljs. Men vissa undantag finns, exempelvis fritidshus och byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Byggnad som hyrs ut eller på annat sätt upplåts med nyttjanderätt
Det ska finnas en energideklaration när en byggnad hyrs ut eller på annat sätt upplåts med nyttjanderätt. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad upplåts med nyttjanderätt, till exempel en lägenhet eller en lokal. Dock finns vissa undantag från kravet på energideklaration, exempelvis fritidshus och byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Allmänna byggnader
Byggnader som ofta besöks av allmänheten och har en uppvärmd golvarea på 500 kvadratmeter eller mer ska alltid ha en energideklaration. En sammanfattning av energideklarationen ska visas för allmänheten på en väl synlig och framträdande plats i byggnaden.

Byggnader som omfattas är bland annat skolor, bibliotek och simhallar. Detta gäller både offentligt och privat ägda byggnader.

Undantag från skyldigheten att energideklarera

Följande byggnader är undantagna:

Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.

Industrianläggningar och verkstäder.

Fritidshus med högst två bostäder.

Tillfälliga byggnader som är tänkta att användas i högst två år.

Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring.

Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter.

Hemliga byggnader, till exempel försvarsbyggnader.

Läs mer på http://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/energid...

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

Per-Owe Yttring
per-owe.yttring@epab.ax
tel. 19 700